Την Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2023, από τις 8 έως τις 11:30 το πρωί στη Γ. Κονδύλη
από το ύψος του Z – Palace μέχρι τα φανάρια, στο ύψος του Κλειστού Αθλητικού
Κέντρου «Φίλιππος Αμοιρίδης», θα γίνει η τοποθέτηση του χριστουγεννιάτικου
διάκοσμου.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν εργασίες -και μόνο στο διάζωμα από Καβάλα
προς Ξάνθη- από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών θα έχει ως αποτέλεσμα την τροποποίηση της
κυκλοφορίας στην παραπάνω οδό με διακοπή της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα και εκτροπή αυτής στις παρακείμενες οδούς.