Επανήλθε με απόφαση της ΑΔ. Ξάνθης από την Τετάρτη, η πλήρης κυκλοφορία σε όλο το μήκος της οδού Γ. Κονδύλη.

Είχε διακοπεί και επανερχόταν σταδιακά, μετά τον ανεμοστρόβιλο του Σαββάτου.