Την διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Κονδύλη από από τον κόμβο της οδό Δράμας μέχρι την Πδό Τριαντάφυλλου Μιχαηλίδη αποφάσισε η Αστυνομία μετά τον ανεμοστρόβιλο του Σαββάτου.

Η σχετική απόφαση αναφέρει

 

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης

Έχοντας υπόψη:

α)         Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 16, 34, 52 παρ. 2, 103, 104, 105, & 109 του Ν. 2696/2007 «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β)         Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

γ)         Την ανάγκη για την επιβολή περιοριστικών μέτρων στην κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην οδό Γ. Κονδύλη στην πόλη της Ξάνθης, λόγω συνεπειών δυσμενών καιρικών συνθηκών, με σκοπό τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας, καθώς και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1ο

α)         Την προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην οδό Γ. Κονδύλη στην πόλη της Ξάνθης, σε αμφότερα τα ρεύματα κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα, από τη συμβολή της οδού με την Δράμας, έμπροσθεν φωτεινών σηματοδοτών στο Κλειστό Γυμναστήριο Φίλιππος Αμοιρίδης, έως και τη διασταύρωσή της με την Τρ. Μιχαηλίδη, έμπροσθεν ξενοδοχείου Z PALACE, καθώς και σε όλες τις καθέτους της οδού, λόγω ύπαρξης στο οδόστρωμα δέντρων, κλαδιών και λοιπών φερτών υλικών, συνέπεια των δυσμενών καιρικών συνθηκών που έπληξαν την πόλη της Ξάνθης, πρωινές ώρες της 04/11/2023 ημέρα Σάββατο.

β)  Η κίνηση όλων των οχημάτων θα πραγματοποιείται από παρακείμενες οδούς, σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων και της κάθετης σήμανσης.

Άρθρο 2ο

α)         Η απόφαση αυτή είναι προσωρινή και ισχύει από την 15:00 ώρα της 04/11/2023 και μέχρι ανακλήσεώς της, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010.

β)         Η εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης, λόγω εδαφικής αρμοδιότητας.

γ)         Οι παραβάτες της παρούσας, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420  Π.Κ. και των άρθρων του Ν. 2696/99 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει