Σε ανακοίνωσή του ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης Χουσεΐν Ζεϊμπέκ σημειώνει:

Στα τέλη Αυγούστου καταθέσαμε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 489 / 30-08-2023
ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας σχετικά με τον κίνδυνο μετατροπής του
Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης σε Κέντρο Υγείας. Στην συγκεκριμένη ερώτηση
είχε τεθεί εμφατικά το πρόβλημα της υποστελέχωσης του ΓΝ Ξάνθης και δη η
παντελής έλλειψη παθολόγων που παρατηρήθηκε τις ημέρες εκείνες στο
Νοσοκομείο, καθώς επίσης και η κατάρρευση του πληροφοριακού του
συστήματος.
Δύο μήνες μετά λάβαμε την απάντηση του Υπουργείου για το
συγκεκριμένο ζήτημα, η οποία και επισυνάπτεται κατωτέρω. Καταρχάς,
οφείλουμε να “συγχαρούμε” την νέα ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, που
επιτέλους ανταποκρίθηκε στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ως οφείλει, αφού τα
προηγούμενα 12 μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου που είχαμε απευθύνει προς
το Υπουργείο είχαν μείνει αναπάντητα. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι την
πολύ κρίσιμη περίοδο του κορωνοϊού, η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και η
Κυβέρνηση εν γένει συστηματικά δεν ανταποκρινόταν στο συνταγματικά
προβλεπόμενο καθήκον της λογοδοσίας της ενώπιον της Βουλής και
απαξίωνε τους αντιπροσώπους του λαού.
Ωστόσο, αν ανατρέξουμε στην απάντηση του Υπουργείου θα
διαπιστώσουμε ότι όλοι οι ισχυρισμοί της ερώτησής μας επιβεβαιώνονται.
Δυστυχώς, για το ζήτημα των ελλείψεων σε παθολόγους η Κυβέρνηση
φαίνεται να ακολουθεί την τακτική του “πάμε κι όπου βγει”. Οι ελλείψεις και τα

μπαλώματα σε ιατρικό προσωπικό συνεχίζονται, ενώ δεν υπάρχει κανένα
συγκροτημένο σχέδιο για την οριστική αντιμετώπιση των προβλημάτων του
Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης.
Υπό την έννοια αυτή, παρότι το Υπουργείο Υγείας δεν επιβεβαιώνει την
μετατροπή του ΓΝ Ξάνθης σε Κέντρο Υγείας, η απάντησή του μόνο
ανασφάλεια προκαλεί στους πολίτες για το μέλλον του Νοσοκομείου μας.
Επομένως, οφείλουμε να επιστήσουμε την προσοχή των Ξανθιωτών και να
συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες στήριξης του Γενικού
Νοσοκομείου Ξάνθης, αφού η Κυβέρνηση αρνείται να το πράξει.

Παρακάτω παρατίθεται το κείμενο της απάντησης:

489- λειτουργία γν ξάνθης (1).pdf (1)