Ιστορική Περιήγηση: Περπατώντας στα ίχνη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην πόλη της Ξάνθης

Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος αποτέλεσε αναμφισβήτητα μια ιδιαίτερα
συνταρακτική περίοδο της σύγχρονης ιστορίας με ιδιαίτερα καταλυτικές συνέπειες
για τις τοπικές κοινωνίες. Η κατάληψη της Ελλάδας από τα γερμανικά στρατεύματα
τον Απρίλιο του 1941 σηματοδότησε την έναρξη μιας περιόδου ιδιαίτερα σκοτεινής
για την περιοχή, η οποία διήρκησε για ένα χρονικό διάστημα 3,5 χρόνων μέχρι την
Απελευθέρωση το φθινόπωρο του 1944.

Στο πλαίσιο αυτής της περιήγησης θα περπατήσουμε σε διάφορα σημεία της
πόλης τα οποία συνδέονται με την περίοδο του ελληνοϊταλικού πολέμου και της
γερμανοβουλγαρικής κατοχής. Με τον τρόπο αυτό θα μας δοθεί η δυνατότητα να
γνωρίσουμε τα βασικά γεγονότα αυτής της περιόδου και να συζητήσουμε για την
πολιτική που εφάρμοσαν οι βουλγαρικές αρχές στην περιοχή. Επιπλέον, θα
προσεγγίσουμε ορισμένα από τα φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στην κοινωνία της
κατοχικής Ξάνθης, όπως η αντίσταση, η συνεργασία και η μαύρη αγορά, θα
ιχνηλατήσουμε το κοινωνικό τοπίο της καθημερινότητας και θα ανασυστήσουμε
όψεις της εμπειρίας των ανθρώπων που βίωσαν αυτή την ιδιαίτερα ταραγμένη
εποχή. Η περιήγηση θα πλαισιωθεί με πλούσιο φωτογραφικό και αρχειακό υλικό.

Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2023, 11:30 π.μ.
Κόστος συμμετοχής: 7 ευρώ
Υπεύθυνος περιήγησης/δηλώσεις συμμετοχής: Δημήτρης Καλογιαννίδης, ιστορικός
– υποψήφιος διδάκτορας ΔΠΘ (6976266393)
Διοργάνωση: Ιστοριοτοπίες

Οι Ιστοριοτοπίες είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που ασχολείται
με την έρευνα και την ανάδειξη της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας. Μέσα από
την υλοποίηση διαφόρων επιμορφωτικών δράσεων, όπως εκπαιδευτικά
προγράμματα, σεμινάρια και θεματικές περιηγήσεις έχει ως στόχο τη διάχυση της
ιστορικής γνώσης στην τοπική κοινωνία και την καλλιέργεια μιας ουσιαστικής και
βιωματικής επαφής με το παρελθόν με απώτερο σκοπό την ενημέρωση –
ευαισθητοποίηση των πολιτών πάνω σε ζητήματα που αφορούν την τοπική ιστορία
και τον τοπικό πολιτισμό.