Η Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Thinc
πραγματοποιήσε συνέδρια με θέμα «Η Σημασία των Soft Skills στην Επιχειρηματική Ανάπτυξη» σε 4 πόλεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην Ορεστιάδα, την Αλεξανδρούπολη, την Κομοτηνή και την Ξάνθη από τις 17 έως τις 20 Οκτωβρίου 2023 με σκοπό να προσδώσει ιδιαίτερη αξία στις δράσεις του Πανεπιστημίου, οι οποίες συνδέουν την παραγωγή έρευνας και νέας γνώσης με τις ανάγκες της κοινωνίας και την επιχειρηματικότητα.

Το Συνέδριο αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία για τους συμμετέχοντες να εμβαθύνουν στις οριζόντιες δεξιότητες (Soft Skills) που είναι ουσιώδεις για την επιχειρηματική επιτυχία. Το πρόγραμμά συμπεριλέλαβει βασικές ομιλίες και πρακτική άσκηση, συνδυάζοντας θεωρία και πράξη για μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση.

Τα κύρια θέματα που θα καλύφθηκαν στο Συνέδριο περιλάμβαναν:

● Επιχειρηματικό Mindset: Ανάπτυξη θετικής νοοτροπίας, αντιμετώπιση αποτυχιών και
αδυναμιών, εμπιστοσύνη στον εαυτό και αυτοπεποίθηση
● Πως η ηγεσία επηρεάζει την απόδοση του ατόμου & της ομάδας
● Αποτελεσματική Επικοινωνία & Δημόσιος Λόγος
● Negotiations 101 (βασικές αρχές διαπραγματεύσεων)
● Ο ρόλος των Soft Skills στην επιχειρηματικότητα

Η Thinc αναδεικνύεται ως καινοτόμος δομή του ΔΠΘ, επιδιώκοντας την προώθηση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και τη σύνδεση της έρευνας, των νέων ιδεών, και του επιχειρηματικού κόσμου με το ευρύτερο οικοσύστημα καινοτομίας.

Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανατολική Μακεδονία και Θράκη” 2014-2020 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.