Την απόλυτη ερμηνεία του εκλογικού αποτελέσματος δείχνει η συμπεριφορά του εκλογικού κοινού σε κάθε διαφορετικό εκλογικό διαμέρισμα και δημοτική ενότητα της Ξάνθης.

Στην πρώτη Κυριακή ο Μ. Τσέπελης επικρατεί σε όλα τα εκλογικά διαμερίσματα με ισχυρο ποσοστό πάνω από 40% αλλά η μικρή επίδοση στο αστικό κομμάτι της πόλης κοντά στο 33%, του στερεί τη νίκη από την πρώτη Κυριακή. Ο Σ. Κοντός ακολουθεί σε όλες τις περιοχές, εκτός του Ευμοίρου, όπου μένει τρίτος πίσω από τον Σ. Μελισσόπουλο.

Τη Δεύτερη Κυριακή ο Σ. Κοντός επικρατεί παντού και με διαφορά στο αστικό τμήμα της πόλης, εκτός από το Εύμοιρο όπου ο Μ.Τσέπελης παίρνει 60% . Το προβάδισμα Τσέπελη υποσκελίστηκε ακόμη και στο Α’ Εκλογικό διαμέρισμα και σε αυτό συνέβαλε η πολύ μικρή συμμετοχή στη συγκεκριμένη περιοχή.

Αναλυτικά:

Α’ ΓΥΡΟΣ (συμμετοχή 48,46 %)

Σύνολο:
Κοντός 28,85 % – Τσέπελης 37,57 % – Μελισσόπουλος 25,16 %

Δημοτική Ενότητα Ξάνθης
Κοντός  28,47 %- Τσέπελης 37,43 %– Μελισσόπουλος 25,29 %

Α΄Εκλογικό διαμέρισμα (Νοτιοανατολική πόλη)
Κοντός  26,91 %- Τσέπελης 41,14 %– Μελισσόπουλος 24,43 %
Β’ Εκλογικό διαμέρισμα (Νοτιοδυτική πόλη)
Κοντός  32,76 %- Τσέπελης 34,26 %- Μελισσόπουλος 23,79 %
Γ’ Εκλογικό διαμέρισμα (Αστικός συνοικισμός)
Κοντός  29,33 %- Τσέπελης 33,03 %– Μελισσόπουλος 28,32 %
Εκλογικό Διαμέρισμα Ευμοίρου
Κοντός 16,80 %- Τσέπελης 44,68 %– Μελισσόπουλος 22,98 %
Εκλογικό Διαμέρισμα Κιμμερίων
Κοντός  30,31 %- Τσέπελης 44,43 %– Μελισσόπουλος 20,10 %

Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης:
Κοντός  32,55 % – Τσέπελης 39,00 % – Μελισσόπουλος 23,86 %

Β’ ΓΥΡΟΣ  (συμμετοχή 39,71 %)

Σύνολο:
Κοντός 55,53 % – Τσέπελης 44,47 %

Δημοτική Ενότητα Ξάνθης:
Κοντός 55,15 % – Τσέπελης 44,85%

Α΄Εκλογικό διαμέρισμα (Νοτιοανατολική πόλη)
Κοντός 51,79 % – Τσέπελης 48,21%
Β’ Εκλογικό διαμέρισμα (Νοτιοδυτική πόλη)
Κοντός 59,69 %– Τσέπελης 40,31 %
Γ’ Εκλογικό διαμέρισμα (Αστικός συνοικισμός)
Κοντός  61,43 %– Τσέπελης 38,57 %
Εκλογικό Διαμέρισμα Ευμοίρου
Κοντός  39,86 %- Τσέπελης 60,14 %
Εκλογικό Διαμέρισμα Κιμμερίων
Κοντός  50,24 % – Τσέπελης 49,76 %

Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης:
Κοντός 55,08 % – Τσέπελης 44,92%