Τα επίσημα αποτελέσματα των σταυρών προτίμησης για τους συνδυασμούς στο Δήμο Ξάνθης, ανακοινώθηκαν από το Πρωτοδικείο Ξάνθης.

Σημειώνεται ότι η κατανομή των εδρών έχει ως εξής:

Κοντός 21 (Χωρίς τον Δήμαρχο. Συμπεριλαμβάνεται η ΔΕ Σταυρούπολης)
Τσέπελης 8 (Με τον επικεφαλής)
Μελισσόπουλος 5 (Με τον επικεφαλής)
Δημαρχόπουλος 1 (Ο επικεφαλής)

Παρακάτω:

Σταυροί προτίμησης 
Σταυροί προτίμησης ανά εκλογικό τμήμα