Συνολικά 29 ερευνητές από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης έχουν
συμπεριληφθεί σε δύο λίστες κορυφαίων επιστημόνων του κόσμου για το έτος 2022,
που δημιουργήθηκαν από το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ και δημοσιεύτηκαν στις 4
Οκτωβρίου 2023. Από αυτούς, oi 14, είναι καθηγητές στις σχολές της Πολυτεχνικής Ξάνθης.

Η πρώτη λίστα προσδιορίζει τους κορυφαίους μελετητές στους τομείς της ειδικότητάς
τους, των οποίων οι δημοσιεύσεις αναφέρονται συχνότερα από άλλους συγγραφείς σε
όλο τον κόσμο. Η ανάλυση που εκπονήθηκε από ομάδα ειδικών του Stanford University
υπό τον Καθηγητή John Ioannidis, διεξήχθη με βάση αριθμό δεικτών με επίκεντρο τον
αντίκτυπο του δημοσιευμένου έργου τους κατά τη διάρκεια του έτους 2022, και αφορά
σε αξιολόγηση των δεικτών αυτών για πέραν των 8.000.000 επιστημόνων παγκοσμίως,
απαριθμεί δε επιστήμονες των οποίων οι δημοσιευμένες ερευνητικές εργασίες έχουν
επιταχύνει την πρόοδο στους αντίστοιχους τομείς τους και έχουν επηρεάσει την εξέλιξη
της εργασίας άλλων ερευνητών.

Τα 23 ονόματα των μελών του Δ.Π.Θ. που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα με βάση τον
αντίκτυπο του δημοσιευμένου έργου τους κατά τη διάρκεια του έτους 2022, είναι:
Ονοματεπώνυμο ιδιότητα Τμήμα

Χρήστος Α. Δαμαλάς Καθηγητής Αγροτικής Ανάπτυξης
Μιχαήλ Λ. Κουκουράκης Καθηγητής Ιατρικής
Κωνσταντίνος Μ. Κόκκινος Καθηγητής ΠΤΔΕ
Κωνσταντίνος Ε. Χαλιορής Καθηγητής Πολιτικών Μηχανικών
Δημήτριος Κομίλης Καθηγητής Μηχανικών Περιβάλλοντος
Ευγενία Μπεζιρτζόγλου Καθηγήτρια Ιατρικής
Αλεξάνδρα Γιατρομανωλάκη Καθηγήτρια Ιατρικής
Ιωάννης Νικολάου Καθηγητής Μηχανικών Περιβάλλοντος
Νικόλαος Παπάνας Καθηγητής Ιατρικής
Ιωάννης Μητρούλης Αναπληρ. Καθηγητής Ιατρικής
Ζήσης Βρύζας Καθηγητής Αγροτικής Ανάπτυξης
Ηλίας Β. Κοσματόπουλος Καθηγητής Ηλεκτρολόγων Μ&ΜΥ
Θεόδωρος Ρουσάκης Αναπληρ. Καθηγητής Πολιτικών Μηχανικών
Κωνσταντίνος Ρίτης Καθηγητής Ιατρικής
Παναγιώτης Σκένδρος Καθηγητής Ιατρικής
Ιωάννης Πρατικάκης Καθηγητής Ηλεκτρολόγων Μ&ΜΥ
Σταύρος Πλέσσας Αναπληρ. Καθηγητής Αγροτικής Ανάπτυξης
Σπυρίδων Δ. Κουτρούμπας Καθηγητής Αγροτικής Ανάπτυξης
Χρήστος Κοντογιώργης Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής
Κυριάκος Ε. Ζωηρός Καθηγητής Ηλεκτρολόγων Μ&ΜΥ
Αστέριος Παντοκράτορας Καθηγητής (αφυπηρ.) Πολιτικών Μηχανικών
Ευθύμιος Λ. Σιβρίδης Καθηγητής( αφυπηρετ) Ιατρικής
Γεώργιος Κολιός Καθηγητής (αφυπηρ.) Ιατρικής

Η δεύτερη λίστα, η οποία βασίζεται σε αριθμό δεικτών με επίκεντρο τον αντίκτυπο του
δημοσιευμένου έργου ερευνητών κατά τη διάρκεια του συνολικού τους έργου και
αφορά σε αξιολόγηση των δεικτών αυτών για πέραν των 8.000.000 επιστημόνων
παγκοσμίως περιλαμβάνει 20 ερευνητές του Δ.Π.Θ.:

Μιχαήλ Λ. Κουκουράκης Καθηγητής Ιατρικής 1992-2023
Αλεξάνδρα Γιατρομανωλάκη Καθηγήτρια Ιατρικής 1993-2023
Χρήστος Α. Δαμαλάς Καθηγητής Αγροτικής Ανάπτυξης 2001-2023
Ευθύμιος Λ. Σιβρίδης Καθηγητής Ιατρικής (αφυπ.) 1984-2022
Δημήτριος Κομίλης Καθηγητής Μηχαν. Περιβάλλοντος 1999-2023
Κωνσταντίνος Κόκκινος Καθηγητής ΠΤΔΕ 2004-2023
Ηλίας Β. Κοσματόπουλος Καθηγητής ΗΜ&ΜΥ 1991-2023
Κωνσταντίνος Ε. Χαλιορής Καθηγητής Πολιτικών Μηχανικών 1998-2023
Ευγενία Μπεζιρτζόγλου Καθηγήτρια Ιατρικής 1987-2023
Γεώργιος Χ. Μπάκος Καθηγητής ΗΜ&ΜΥ 1993-2021
Θεόδωρος Ρουσάκης Αν. Καθηγητής Πολιτικών Μηχανικών 2002-2023
Ευάγγελος Α. Βουδριάς Καθηγ. Μηχ. Περιβάλλοντος 1983-2023
Νικόλαος Παπαμάρκος Καθηγητής ΗΜ&ΜΥ 1984-2017
Ιωάννης Πρατικάκης Καθηγητής ΗΜ&ΜΥ 1996-2023
Γαρύφαλλος Αραμπατζής Καθηγητής Δασολογίας και ΔΠ&ΦΠ 2003-2023
Γεώργιος Χ. Συρακούλης Καθηγητής ΗΜ&ΜΥ 1999-2023
Λάζαρος Ηλιάδης Καθηγητής Πολιτικών Μηχανικών 2002-2023
Νίκος Π. Παπανικολάου Αναπληρ. Καθηγητής ΗΜ&ΜΥ 1998-2023
Αστέριος Παντοκράτορας Καθηγητής Πολιτικών Μηχαν.(αφυπ.) 1987-2023
Κυριάκος Ε. Ζωηρός Καθηγητής ΗΜΜΥ 1999-2023

Συνολικά, και στις δύο λίστες, εμφανίζονται είκοσι εννέα (29) μέλη του ακαδημαϊκού
προσωπικού του Ιδρύματος.
Τα σχετικά στοιχεία είναι διαθέσιμα στο
https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/6