ΔΕ Αβδήρων

Ενσωμάτωση σταυρών
92,31 
Τσιτιρίδης Γεώργιος
888
452
380
347
240
219
215
212
170
24
Κριτσίνης Αθανάσιος
360
311
275
251
232
207
158
128
86
81
Μαχαιρίδου Παρασκευή (Βούλα)
36
15
11
3
ΔΕ Βιστωνίδας
Ενσωμάτωση σταυρών
91,67 
Τσιτιρίδης Γεώργιος
1.057
970
845
787
642
624
564
556
525
517
515
464
416
387
384
356
313
285
264
235
234
228
221
185
167
151
151
115
103
100
94
89
59
40
17
Κριτσίνης Αθανάσιος
689
615
480
442
375
373
344
328
316
305
293
291
268
248
246
239
220
213
211
210
208
159
151
143
131
125
124
118
109
96
89
69
56
38
5
Μαχαιρίδου Παρασκευή (Βούλα)

65
50
29
26
22
21
21
16
14
12
12
12
9
6
ΔΕ Σελέρου
Ενσωμάτωση σταυρών
85,71 
Κριτσίνης Αθανάσιος
620
597
443
441
436
385
349
316
291
263
261
233
224
189
185
147
141
135
Τσιτιρίδης Γεώργιος
396
336
328
324
294
262
248
235
229
201
186
174
136
109
89
69
60
45
Μαχαιρίδου Παρασκευή (Βούλα)
44
12
12
9
8
7
5