Εκλογή νέου Δ.Σ. είχαμε στο Σύλλογο Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης. Κατά την πρώτη συνεδρίασή του, την 11η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 5ης Σεπτεμβρίου 2023 συγκροτήθηκε σε σώμα.

Στην εκλογική διαδικασία συμμετείχαν δύο ψηφοδέλτια τα οποία έλαβαν 57,7% (Συλλογική
Δράση) και 42,3% (Περιφερειακή Συμμαχία).

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. είναι η εξής:
Πρόεδρος: Δημήτριος Τσιάνης (Συλλογική Δράση)
Αντιπρόεδρος: Δέμης Τσαμουρλιάδης (Σ.Δ.)
Γενική Γραμματέας: Στυλιανή Ζυρινίδου (Σ.Δ.)
Ταμίας: Κλεανθούλα(Ανθή) Τσανοπούλου (Σ.Δ.)
Μέλος: Χαράλαμπος Ευστρατίου (Περιφερειακή Συμμαχία)
Μέλος: Αθανάσιος Πεχλιβάνης (Π.Σ.)
Μέλος: Ελένη Στοϊλα (Π.Σ.)