Ευρεία σύσκεψη για τα αντιπλημμυρικά έργα σε όλη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είχε ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ κ. Χρήστος Μέτιος στην έδρα της Περιφέρειας στην Κομοτηνή.

Η σύσκεψη έγινε με τη συμμετοχή στελεχών των Τεχνικών Υπηρεσιών των πέντε Περιφερειακών Ενοτήτων, Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας, της επιτελικής Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Υποδομών και Περιβάλλοντος και της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο κ. Μέτιος ζήτησε από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας να δοθεί προτεραιότητα στη δρομολόγηση των αντιπλημμυρικών έργων σε σχέση με άλλα έργα, με βάση και τις νέες ανάγκες που έχουν προκύψει μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αποφασίστηκε: Να αυξηθούν οι πόροι σε συγκεκριμένα αντιπλημμυρικά έργα για τα οποία κρίθηκε ότι πρέπει να γίνουν επιπλέον εργασίες και να δεσμευτούν πόροι για νέα έργα.

Να υπάρξει υποστήριξη από εξωτερικό σύμβουλο για την καταγραφή και την προτεραιοποίηση των έργων πρόληψης που πρέπει να γίνουν στις περιοχές του Έβρου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Στη σύσκεψη εξετάστηκε επίσης η πορεία εξέλιξης όλων των αντιπλημμυρικών έργων που περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό της Διοίκησης της Περιφέρειας και εκτελούνται.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει για την ΠΕ Ξάνθης

 Αυξάνουμε τη δέσμευση πόρων για μίσθωση μηχανημάτων από 700.000 € σε
1,5 εκ. € (υπό δημοπράτηση)
 Μελέτη αποκατάστασης ανατολικού αναχώματος Νέστου, π/υ 37.200 €
(ολοκληρώθηκε)
και οδηγεί στο ακόλουθο έργο που θα χρηματοδοτηθεί από το νέο ΕΣΠΑ:
 Ενίσχυση του ανατολικού αναχώματος του ποταμού Νέστου και
αντιπλημμυρική προστασία των παρανέστιων περιοχών, π/υ 3,5 εκ. €
 Μελέτη για την οριοθέτηση – διευθέτηση του χειμάρρου Λασπία, π/υ 300.000
€ (δημοπρατείται άμεσα)
 Μελέτη για τη σύνταξη μητρώου ρεμάτων της ΠΕ Ξάνθης, π/υ 250.000 €
(δημοπρατείται άμεσα)
 Διευθέτηση χειμάρρου Κιμμερίων, π/υ 3,1 εκ. € (ολοκληρώθηκε)
 Διευθέτηση του χειμάρρου Κόσυνθου από τη γέφυρα Πηγαδίων μέχρι τη
γέφυρα Πολυσίτου, π/υ 7,8 εκ. € (εκτελείται)
 Δεσμεύουμε πόρους 37.000 € για την επικαιροποίηση μελετών που θα
οδηγήσει σε έργο (από την πόλη της Ξάνθης μέχρι τη γέφυρα Πηγαδίων) με το
οποίο θα ολοκληρωθεί η βελτίωση της διευθέτησης του χειμάρρου Κόσυνθου