Η Διοικούσα Επιτροπή της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Θράκης επιθυμεί να εκφράσει τις θερμές ευχαριστίες της προς τον όμιλο AGT ENGINEERING & SERVICES ο οποίος στα πλαίσια της κοινωνικής του ευθύνης προχώρησε στη δωρεά μιας γραφομηχανής Braille Perkins υπέρ του φορέα .

“Η χειρονομία αυτή αναδεικνύει αισθήματα ευαισθησίας, αλτρουισμού και συμπαράστασης προς την προσπάθεια της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Θράκης να αναδείξει την σπουδαιότητα της γραφής Braille τόσο για τους τυφλούς όσο και για τους βλέποντες” αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.