Στη δημοσιότητα δόθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ η ανάλυση των αποτελεσμάτων της Γενικής Απογραφής στην Επικράτεια και ανά Περιφέρεια.

Πρόκειται για στοιχεία που αφορούν εκτός από τον αριθμό των μονίμων κατοίκων, επίσης στις αναλυσεις ανά φύλο, ιθαγένεια, ηλικία, οικογενεικαή κατάσταση, μέγεθος και σύνθεση νοικοκυριών.

Αναλυτικά:

Τα στοιχεία σε AMΘ και Επικράτεια

Booklet_remth