Σε ερώτησή τους οι βουλευτές του ΚΚΕ Δελής Γιάννης ΚΑΙ Στολτίδης Λεωνίδας αναφέρουν:

Με κινητοποιήσεις τους οι κάτοικοι οικισμών του Δ. Μύκης και ιδιαίτερα του οικισμού
Γλαύκη διαμαρτυρήθηκαν για το οξυμένο πρόβλημα της υδροδότησης σε ένα μάλιστα
ιδιαίτερα θερμό καλοκαίρι. Εδώ και 2 βδομάδες οι κάτοικοι της Γλαύκης δεν έχουν νερό
από τις 7 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, ενώ μικρότερης έντασης προβλήματα υπάρχουν
και σε άλλους οικισμούς. Πρόκειται για μια απαράδεκτη κατάσταση το 2023 οι κάτοικοι να
στερούνται το πόσιμο νερό, ιδιαίτερα μέσα στο καλοκαίρι.
Το απαρχαιωμένο δίκτυο καθιστά επιτακτική ανάγκη την άμεση κρατική
χρηματοδότηση και κατασκευή των αναγκαίων έργων για την ουσιαστική επίλυση του
προβλήματος. Στο χρόνιο πρόβλημα συμβάλλουν η υποστελέχωση των υπηρεσιών του
Δήμου Μύκης, η διάλυση πρακτικά του ΙΓΜΕ, η ελλιπής χρηματοδότηση των δήμων, η
υποστελέχωση υπηρεσιών αναγκαίων για την αδειοδότηση των γεωτρήσεων όπως η
Δ/νση Υδάτων Καβάλας.
Προφανώς, όταν διαχρονικά οι κυβερνήσεις όλων των αστικών κομμάτων θέτουν ως
προτεραιότητα την ενίσχυση των επιχειρηματικών ομίλων, την εξασφάλιση ματωμένων
"πλεονασμάτων", τις ΝΑΤΟϊκές δαπάνες και όχι την κάλυψη των λαϊκών αναγκών
εμφανίζεται και ο παραλογισμός σε μια περιοχή όπου υπάρχουν υδροφόροι ορίζοντες και
πηγές να μην γίνονται τα αναγκαία έργα για να επιλυθεί ένα τόσο βασικό ζήτημα
επιβίωσης, όπως αυτό του πόσιμου νερού. Διαχρονικές είναι και οι ευθύνες περιφερειακών
και τοπικών διοικήσεων για τη μη δυναμική διεκδίκηση της αναγκαίας κρατικής
χρηματοδότησης για την επίλυση του προβλήματος.
Με βάση τα παραπάνω ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί σε ποιες άμεσες ενέργειες θα
προβεί η κυβέρνηση ώστε να δοθεί επιτέλους, με κεντρικούς δημόσιους πόρους και
κρατική ευθύνη, μόνιμη και οριστική λύση στην υδροδότηση των χωριών του Δήμου
Μύκης, με τη δημιουργία σύγχρονου συστήματος υδροδότησης, υγιεινό πόσιμο νερό
χαμηλής τιμολόγησης, σε ποσότητα επαρκή για τις ανάγκες του υδρευόμενου πληθυσμού.