Για σήμερα Δευτέρα 14/8/2023 ο χάρτης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προβλέπει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) για την περιοχή της Π.Ε. Ξάνθης. Ως εκ’ τούτου και έπειτα από εισήγηση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ξάνθης, τίθεται σε εφαρμογή και για όσο διάστημα ο ανωτέρω δείκτης παραμένει στη κατηγορία 3, 4 και 5 η αριθμ. πρωτ. 152498/1383/19-5-2023 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης (ΑΔΑ: 627Ζ7ΛΒ-ΡΚ9) περί απαγόρευσης διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων στα περιαστικά δάση της Π.Ε. Ξάνθης.

Από τις απαγορεύσεις εξαιρούνται οι προσκυνητές για τα μοναστήρια της Παναγίας λόγω Δεκαπενταύγουστου.