Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου των εταιριών της ΣΕΚΕ Α.Ε. αναλαμβάνει ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής !

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, «για το Δ.Σ και όλη την οικογένεια της ΣΕΚΕ η εκλογή του κ. Κώστα Καραμανλή στην Προεδρία του Ομίλου είναι ιδιαίτερα τιμητική. Είναι βέβαιο ότι η διοικητική του εμπειρία, οι γνώσεις του, οι διεθνείς του επαφές, το μεγάλο ενδιαφέρον του για τον πρωτογενή τομέα και η φροντίδα του για τον αγροτικό κόσμο θα συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ενίσχυση της στρατηγικής ανάπτυξης που με δυναμισμό ακολουθεί η εταιρία τα τελευταία χρόνια, τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά, παραμένοντας πιστή στις αξίες και τις αρχές που πρεσβεύει ο συνεταιριστικός της χαρακτήρας για τη στήριξη της ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής».

Η σημασία της κίνησης Καραμανλή

Συμφωνα με δημοσιεύματα του Αθναϊκού Τύπου και σχετικές διαρροές, η κίνηση αυτή αιτιολογήθηκε ως εξής:

Ο πρώην πρωθυπουργός μετά την ανακοίνωση της απόφασής του να ολοκληρώσει την κοινοβουλευτική του πορεία δέχτηκε πολλές και αξιόλογες προτάσεις συνεργασίας.

Η εξόχως τιμητική πρόταση του ΔΣ της ΣΕΚΕ να αναλάβει τη θέση του Προέδρου του Ομίλου πληροί μια σειρά από κριτήρια που βάρυναν στην τελική απόφαση του κ. Καραμανλή να την κάνει αποδεκτή.

Πιο συγκεκριμένα, αυτά είναι:

  • Η σημασία του πρωτογενούς τομέα για την ελληνική οικονομία, την περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή είναι τεράστια.
  • Η ΣΕΚΕ δεν ανήκει, δεν διοικείται, δεν εξαρτάται από ένα φυσικό πρόσωπο. Είναι μια συνεταιριστική επιχείρηση που ουσιαστικά ελέγχεται από τους ίδιους τους παραγωγούς.
  • Η ΣΕΚΕ είναι μια πρότυπη, σύγχρονη, υγιής, δυναμικά αναπτυσσόμενη και εξωστρεφής ελληνική επιχείρηση. Με δεσπόζουσα θέση στην εγχώρια αγορά, αλλά και ισχυρή και συνεχώς αυξανόμενη παρουσία στη ΝΑ Ευρώπη.
  • Η ΣΕΚΕ βρίσκεται τώρα στη φάση της υλοποίησης ενός νέου φιλόδοξου επιχειρηματικού σχεδίου που αφορά στη συγκέντρωση, επεξεργασία , τυποποίηση και προώθηση στην ελληνική αλλά κυρίως στις ξένες αγορές επώνυμων αγροτικών προϊόντων (ελαιολάδου, μελιού, φρούτων και χυμών).
  • Η ΣΕΚΕ έχει έδρα την Ξάνθη και κέντρο των δραστηριοτήτων της τη Θράκη. Η συμβολή της στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή αλλά και την προοπτική της Θράκης είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Σίγουρα η κίνησή του να πει το «ναι» έχει εθνικές προεκτάσεις και σχετίζονται άμεσα με τις τρέχουσες εξελίξεις.