Στα πλαίσια εκπαίδευσης και αναβάθμισης των υπηρεσιών υγείας, η Διοίκηση
και το Γραφείο Εκπαίδευσης του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης διοργάνωσαν σε
συνεργασία με την ιατρονοσηλευτική εταιρεία VITAMEDICO
( https://www.facebook.com/vitamedico.gr ) Πιστοποιημένο Σεμινάριο Βασικής
Υποστήριξης Ζωής με Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή.

Οι συμμετέχοντες από όλα τα τμήματα του Νοσοκομείου παρακολούθησαν με
ενδιαφέρον το θεωρητικό μέρος καθώς συμμετείχαν επιτυχώς και στο πρακτικό. Στόχος
του σεμιναρίου ήταν η εκπαίδευση σε πιστοποιημένες πρώτες βοήθειες. Τα
προγράμματα υλοποιήθηκαν στις 23/06/2023 και 01/07/2023 και θα συνεχίσουν στο
προσεχές μέλλον.