Νέος πρόεδρος στον Όμιλο Αντισφαίρισης Ξάνθης μετά από την πολύχρονη παρουσία του Ηλία Βασιλούδη στο τιμόνι του ομίλου.

Ο Όμιλος Αντισφαίρισης Ξάνθης ανακοινώνει με χαρά την εκλογή του Κωνσταντίνου Χάιτα
ως νέο πρόεδρο του Ομίλου Αντισφαίρισης και τη σύσταση του νέου Διοικητικού
Συμβουλίου, που αναδείχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 14/6/2023 και
συγκροτήθηκε σε Σώμα με το αριθμό. 01/14-6-2023 πρακτικό του.

Ομόφωνα συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ως εξής:
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΪΤΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΗΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΚΥΡΙΑΚΗ ΖΑΪΤΙΔΟΥ Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
4. ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΤΑΜΙΑΣ
5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΔΙΑΣ ΕΦΟΡΟΣ
6. ΝΙΚΑΝΔΡΑ ΜΗΛΙΟΡΔΟΥ ΜΕΛΟΣ Α΄
7. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕΛΟΣ Β΄

Ο Κυριάκος Βαχαρίδης ως 1 ο αναπληρωματικό μέλος ορίστηκε ως Ειδικός Σύμβουλος
Διοικητικού Συμβουλίου ΟΑΞ.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως στόχο να ενισχύσει την παρουσία του ομίλου στο
άθλημα και να προάγει τη συμμετοχή και την ενθάρρυνση νέων αθλητών και αθλητριών.
Με έμφαση στην προώθηση και ανάπτυξη του αθλήματος της Αντισφαίρισης, το νέο
Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από έμπειρα αλλά και από νέα μέλη, τα οποία έχουν
αποδείξει τη δέσμευση τους προς την προαγωγή του αθλήματος και την ανάπτυξη του
ομίλου.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Όμιλο Αντισφαίρισης
Ξάνθης στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: 2541029797/6945490009