Νεοι έλεγχοι από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του Υπουργείου  Οικονομικών έφεραν στην επιφανεια νέες περιπτώσεις  φοροδιαφυγής από εισοδήματα που δεν δικαιοολογούνται.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ από το πρώτο τετράμηνο του έτους φανερώνουν τις διαθέσεις και προθέσεις των ελεγκτικών αρχών ενώ στα δίχτυα τους έπεσε και μια περίππτωση αδικαιολόγητης αύξησης περιουσίας από την Ξάνθη:

Φυσικό πρόσωπο μη επιτηδευματίας με τόπο κατοικίας στην Ξάνθη, κατά τα έτη 2016-2019 απέκρυψε εισοδήματα τα οποία ανήλθαν σε 0,4 εκατ. € από πηγή που δεν κατονομάστηκε. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε κατόπιν ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών.