Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης
ευχαριστούν θερμά όλους τους γονείς και τις/τους υποψήφιες/ους μαθήτριες/ές
για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη τους προς το Μουσικό Σχολείο Ξάνθης.

Για άλλη μια χρονιά το Μουσικό Σχολείο δέχτηκε πολλές αιτήσεις για την εισαγωγή
νέων μαθητών/τριών, ωστόσο δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις
λόγω ανεπάρκειας χώρου, αναφέρει.

Συγκεκριμένα, οι υπάρχουσες σχολικές αίθουσες είναι λίγες και περιορισμένης χωρητικότητας, γεγονός που επιβάλλει τη λειτουργία μόνο δύο τμημάτων Α΄ Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024. “Ελπίζουμε ότι στο μέλλον, υπό την προϋπόθεση της ανέγερσης ενός νέου κτηρίου, θα μπορούν να εισαχθούν όλες/οι οι υποψήφιες/οι μαθήτριες/ές.” καταλήγει η ανακοίνωση.