Ο 1ος διαγωνισμός του Κόμβου Καινοτομίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης θα λάβει χώρα την Παρασκευή 26 Μαΐου, στην πόλη της Ξάνθης στο Elisso Xenia
Hotel.

Το DUTH Innovation Challenge είναι ένας διαγωνισμός καινοτομίας καταγραφής και
ανάδειξης επιχειρηματικών ιδεών και εμπορικά αξιοποιήσιμων ερευνητικών
αποτελεσμάτων.

Διοργανώνεται στο πλαίσιο του DUTH Innovation Week, του πρώτου τριημέρου
εκδηλώσεων καινοτομίας, με Innovation Enabler τη Mantis Beyond Innovation, με στόχο
την ανάδειξη και βράβευση των καλύτερων επιχειρηματικών ιδεών και ερευνητικών
ομάδων που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, την ενδυνάμωση της κουλτούρας καινοτομίας
και επιχειρηματικότητας στο πανεπιστήμιο αλλά και τη διασύνδεση των παρευρισκόμενων
με τον κόσμο της επιχειρηματικότητας.

Κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού καλούνται οι φιναλίστ του διαγωνισμού
(επιχειρηματικές και ερευνητικές ομάδες και spinoffs) σε 5λεπτες-pitching παρουσιάσεις
να αναδείξουν την καινοτόμα ιδέα τους και να διεκδικήσουν μια σειρά από έπαθλα.
Η αξιολόγησή τους θα πραγματοποιηθεί από έμπειρους ακαδημαϊκούς και
επιτυχημένους επιχειρηματίες, παρουσία μελών της πανεπιστημιακής και ακαδημαϊκής
κοινότητας, ερευνητών, εκπροσώπων επιχειρηματικών φορέων και πολιτών.
To DUTH Innovation Challenge απευθύνεται σε όλα τα μέλη του επιχειρηματικού και
ακαδημαϊκού κόσμου που θέλουν να γνωρίσουν και να υποστηρίξουν καινοτόμες ιδέες και
λύσεις που αναπτύσσονται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, αλλά και να έχουν την
ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με εκπροσώπους της ευρύτερης επιχειρηματικής κοινότητας,
ώστε να ανταλλάξουν απόψεις γύρω από την καινοτομία και την τοπική
επιχειρηματικότητα.

Μέσα σε ένα διαγωνιστικό, εορταστικό κλίμα, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
συμβάλλει στην προώθηση της επιχειρηματικής κουλτούρας του αλλά και της ευρύτερης
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Περισσότερες πληροφορίες για τον τελικό του DUTH Innovation Challenge και
κρατήσεις θέσεων στον σύνδεσμο https://www.eventbrite.com/e/624347077917
Προκειμένου να παρακολουθήσετε διαδικτυακά τις εκδηλώσεις του 1 ου τριημέρου
καινοτομίας DUTH Innovation Week, ακολουθείστε το σύνδεσμο:
http://youtube.com/channel/UC65_Su-opKVqNNYI5tJ7NUA/live
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»