Οι κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για λιγότερο από έξι  ημέρες την
εβδομάδα, καλούνται να υποβάλλουν κατά το χρονικό διάστημα από 22 Μαῒου 2023 έως και 22 Ιουνίου 2023 σχετική υπεύθυνη δήλωση, προκειμένου να καθοριστεί ο αριθμός των
θέσεων που θα προκηρυχθούν για αυτούς.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα κατατεθούν στο τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ξάνθης (Διοικητήριο, 4 ος όροφος, γραφείο 420)