Συγκροτήθηκε σε σώμα στις 31 Μαρτίου 2023 το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της
«ΣΤΗΡΙΞΗΣ» με τα εξής αξιώματα:

Πρόεδρος: Ο Περιφερειάρχης ΠΑΜΘ κ. Χρήστος Μέτιος
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ξάνθης κ. Κωνσταντίνος Κουρτίδης
Αντιπρόεδρος: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού
Συμβουλίου ΠΑΜΘ κ. Ιρφάν Χατζηγκενέ
Γραμματέας: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Γαλανόπουλος
Μέλος: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Νικόλαος Ευφραιμίδης
Μέλος: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Δόντσος
Μέλος ο κ. Σάββας Μπουνταγκίδης Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer και
Συναφών Διαταραχών Ν. Ξάνθης, εκπρόσωπος του φορέα που συμμετέχει στο Δίκτυο
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΠΑΜΘ «Η ΣΤΗΡΙΞΗ»
Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι 3ετής.