Λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης του δικτύου ύδρευσης , την Kυριακή 14 Μαίου 2023 από ώρα 9,00 έως 12.00 είναι απαραίτητη η διακοπή υδροδότησης στην οδό Ανδ. Δημητρίου από Καβάλας έως Αβέρωφ