Το Μουσικό Σχολείο Ξάνθης πέτυχε  αξιοσημείωτες διακρίσεις στο
πρόσφατο διεθνές φεστιβάλ κιθάρας Θράκης που πραγματοποιήθηκε στην
Κομοτηνή από 19 έως 22 Απριλίου 2023.
Συγκεκριμένα, οι μαθητές Γιώργος Κούτρης , Χαράλαμπος Παπαδόπουλος και
Κυμπαρίδου Ειρήνη Μαρία έλαβαν ο μεν πρώτος το Α΄  Βραβείο στη
διαγωνιστική κατηγορία έως 15 ετών ο δεύτερος το Β’ Βραβείο  στη
διαγωνιστική κατηγορία έως 17 ετών και η τρίτη έπαινο στη διαγωνιστική
κατηγορία έως 13 ετών.
Τους ευχόμαστε πάντα τέτοιες επιτυχίες και δημιουργική συνέχεια!