Ο Δήμος Αβδήρων ενημερώνει τους καταναλωτές, τους παραγωγούς και
τους μικροπωλητές ότι λόγω της αργίας της Μεγάλης Παρασκευής, η λαϊκή
αγορά Αβδήρων θα πραγματοποιηθεί την Μεγάλη Πέμπτη 13/04/2023.