Επερώτηση με θέμα: “ Μείωση του ΕΣΠΑ της ΠΑΜΘ”, υπέβαλε η Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία προς τον Περιφερειάρχη ΑΜΘ κ. Χρήστο Μέτιο. Την επερώτηση, η οποία θα αναπτυχθεί σε επερχόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, από τον Περιφερειακό Σύμβουλο Π.Ε. Ροδόπης, Χρήστο Χατζηπέμου, προσυπογράφουν και όλοι οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης.

Προς τον κ. Περιφερειάρχη ΑΜΘ

ΘΕΜΑ: Μείωση του ΕΣΠΑ της ΠΑΜΘ.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της ΠΑΜΘ 2014–2020 εγκρίθηκε στις 18-12-2014 και το 2018
είχε ανέλθει στο ποσό των 521.978.358 €. Μέσα στο 2020 κρίθηκε ότι η Περιφέρειά μας
έπρεπε να συνεισφέρει στο Κεντρικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ) με το ποσό των 64.848.592 € για την
αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας COVID-19. Έτσι πλέον ο νέος
προϋπολογισμός του Ε.Π. της Περιφέρειας μας ανήλθε στο ποσό των 457.129.766 €.
Η ανάγκη αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας, οδήγησε στη μεταφορά πόρων
από τα 13 Περιφερειακά ΕΠ, δυνάμει των οδηγιών 56390/03-06-2020 της ΓΓΔΕ & ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Ενδεικτικά, (σύμφωνα με τις δημοσιοποιημένες ετήσιες εκθέσεις 31/12/2020 και τα συγκριτικά αποτελέσματα αυτών) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για την ίδια αιτία, η
μεταφορά από το ΕΠ «Πελοπόννησος» στο ΕΠανΕΚ ήταν μόλις 29.613.536 €, η δε μείωση
στο ΠΕ Αττικής ήταν 99.320.669 € (από τη συνολική Δημόσια Δαπάνη των 1.174.407.027 €).

Ερωτάται ο κος Περιφερειάρχης:

Εάν έχει εικόνα συνολικά για την μείωση του ΕΠ ανά Περιφέρεια;
Ποιο ποσό εισέφερε κάθε Περιφέρεια στο ΕΠΑΝΕΚ για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας;

Ποια ήταν τα κριτήρια της μείωσης ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα; Ήταν ποσοστιαία και
ενιαία για όλα τα περιφερειακά ΕΠ; Λάμβαναν υπόψη κριτήρια πληθυσμιακά, ώστε να έχει
έναν πχ «αναλογικό ανταποδοτικό χαρακτήρα» η μεταφορά των πόρων από το ΕΠ της
ΠΑΜΘ στο ΕΠΑΝΕΚ; Σχετίζονταν με την δυνατότητα συνεισφοράς της κάθε Περιφέρειας σε
σχέση με τα διαθέσιμα κεφάλαια και την πρόοδο της απορρόφησης των κονδυλίων του
ΕΣΠΑ;

Ποιοι άξονες προτεραιότητας και ποια μέτρα του ΕΠ της ΠΑΜΘ εθίγησαν από την μείωση
των 65 περίπου εκ ευρώ, ποιος ήταν ο αρχικός προϋπολογισμός τους και πως αυτός
διαμορφώθηκε μετά την μείωση που σημειώθηκε;
Τέλος ερωτάται ο κος Περιφερειάρχης αν η μείωση αυτή στα ΕΠ είχε προσωρινό ή μόνιμο
χαρακτήρα.

Οι επερωτώντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι
Χρήστος Χατζηπέμου
Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ροδόπης
Κώστας Κατσιμίγας
Επικεφαλής / Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ροδόπης
Νίκος Αργυρίου
Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Έβρου
Ριτβάν Κουράκ
Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ξάνθης
Δημήτρης Λυμπεράκης
Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Καβάλας
Σερκάν Μαχμούτ
Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ξάνθης