Σε ανακοίνωσή του Ο Σύλλογος Εργαζομένων Συνδέσμων, Κοινοτήτων και Συμβουλίων Περιοχής Ν. Ξάνθης, εκφράζει την αντίθεσή του στο νομοσχέδιο προς ψήφιση που κατατέθηκε από την κυβέρνηση στη Βουλή, το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπει στο άρθρο 16 για το προσωπικό που διορίστηκε στο σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης με την προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ, τη μεταφορά του στη ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ.

Πέρα από την ήδη εκφρασμένη αντίθεσή μας για την ανάθεση υπηρεσιών των ΟΤΑ σε
ιδιώτες, την ανάδειξη της υποχρέωσης της συντεταγμένης πολιτείας να διασφαλίζει την
ασφαλή διάθεση των αποβλήτων με την προστασία της δημόσιας υγείας και του
περιβάλλοντος, την ανάγκη του ελέγχου του σχεδιασμού, της λειτουργίας και του κόστους
από τους ΟΤΑ, την ανάγκη κοινωνικού ελέγχου, την ανάγκη ανάπτυξης δράσεων που θα
φέρουν νέες θέσεις εργασίας και την απεμπλοκή από ιδιωτικά συμβόλαια, κερδοφορίες και
υπεραξία, ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ ότι:
Η πολιτεία προχωρά ένα βήμα παραπέρα στην ισοπέδωση του δημόσιου χαρακτήρα
των υπηρεσιών καθαριότητας, ανοίγοντας πέρα για πέρα το δρόμο σε επιχειρηματικά
συμφέροντα, που ονομάζουν τα εργασιακά δικαιώματα παθογένειες και εμπόδια για την
κερδοφορία τους.
Η μεθόδευση της ανάθεσης όλης της αποκομιδής απορριμμάτων σε ιδιώτες,
προκειμένου να εξυπηρετηθούν μεγάλα εργολαβικά συμφέροντα, οδηγεί στην
ιδιωτικοποίηση δημόσιων υποδομών, στην απώλεια εργασιακών δικαιωμάτων και στην
μετέπειτα απώλεια της ίδιας της εργασίας, στο βωμό της επίτευξης του μέγιστου κέρδους.
Σήμερα , οι προσληφθέντες της 3Κ, αύριο κάποιοι άλλοι.
-Καμιά ανοχή στην ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων.
-Καμιά αλλαγή στις σχέσεις εργασίας των εργαζομένων στους συνδέσμους.
-Μόνιμη και σταθερή δουλειά.
-Τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.
-Πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα (ΒΑΕ).
-Άμεση πρόσληψη εργαζομένων στην καθαριότητα.

Την ανακοίνωση υπογράφουν Ο Πρόεδρος Νίκος Κριεζής και ο Αν. Γεν. Γραμματέας Τσανόπουλος Κωνσταντίνος