Ο Δήμος Αβδήρων ενημερώνει ότι στο πλαίσιο του προγράμματος
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Βιοαποβλήτων, θα προχωρήσει στη δωρεάν
διάθεση 1120 οικιακών κομποστοποιητών χωρητικότητας 400 λίτρων για την
κάλυψη αναγκών των νοικοκυριών του Δήμου. Επίσης στο πλαίσιο του ανωτέρω
προγράμματος ο Δήμος Αβδήρων προμηθεύτηκε 400 καφέ κάδους, οι οποίοι θα
τοποθετηθούν μελλοντικά σε όλους τους οικισμούς για τη συλλογή οργανικών
απορριμμάτων.

Η διάθεση των παραπάνω οικιακών κομποστοποιητών θα γίνει κατόπιν αίτησης
από τους ενδιαφερόμενους δημότες στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου
Αβδήρων eservices.avdera.gr και όνομα αίτησης: ΑΙΤΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΔΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ή με κατάθεση έντυπης αίτησης στο
γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου στη Γενισέα και ελέγχου της αίτησης από την
υπηρεσία του Δήμου.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας