Επίσκεψη πραγματοποίησε πρόσφατα αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος
Ελλάδας στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες του Νομού Ξάνθης. Η αντιπροσωπεία του ΚΚΕ
διαπίστωσε, όπως σημειώνει σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση,  ότι η υποστελέχωση παραμένει το κύριο πρόβλημα.

Από τους 80 πυροσβέστες που πρέπει να υπηρετούν σήμερα για να καλύπτονται οι ανάγκες πυρόσβεσης στο Νομό Ξάνθης, υπηρετούν μόνο 59. Απ’ αυτούς οι 6 είναι σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου και δεν μπορούν να κάνουν μάχιμη υπηρεσία και άλλοι 6 λίγο πριν τη σύνταξη.

Ο Νομός Ξάνθης κατατάσσεται στις πρώτες θέσεις σε ετήσιο αριθμό συμβάντων
(στοιχεία 2021) με τον κύριο όγκο των συμβάντων να τον αντιμετωπίζουν 45 υπάλληλοι!!!
Στο προσωπικό υπάρχει ιδιαίτερη καταπόνηση με διαδοχικές βάρδιες και με πολλά ρεπό
να τους οφείλονται.
Αναδείχτηκε η ανάγκη μετατροπής της Π.Υ. Ξάνθης από Γ’ σε Β’ Τάξης καθώς και η
αναβάθμιση του Κλιμακίου Σταυρούπολης σε σταθμό Δ’ Τάξης και η Δημιουργία σταθμού
Δ’ Τάξης στο Δήμο Μύκης.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για την:
– Την αναβάθμιση σε Β’ Τάξης της Π.Υ. Ξάνθης, την αναβάθμιση του Κλιμακίου
Σταυρούπολης σε σταθμό Δ’ Τάξης, καθώς και τη δημιουργία σταθμού Δ’ Τάξης στο Δήμο
Μύκης,
– Πρόσληψη του απαραίτητου μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση της Π.Υ στο Νομό
Ξάνθης.
– Θα μονιμοποιήσει τώρα όλους τους πενταετείς, επταετείς και εποχικούς πυροσβέστες;
– Θα γίνονται προσλήψεις στο εξής συνολικά για μόνιμες θέσεις με πλήρη επιχειρησιακή
αξιοποίηση και πλήρη εργασιακά δικαιώματα και θα καταργηθεί το αντιλαϊκό – αντεργατικό
καθεστώς της εποχιακής δουλειάς;

Οι Βουλευτές
Παφίλης Θανάσης
Δελής Γιάννης
Παπαναστάσης Νίκος
Στολτίδης Λεωνίδας