Ένταξη του έργου «Επέκταση αρδευτικού δικτύου στη Δημοτική Ενότητα
Σελέρου του Δήμου Αβδήρων» προϋπολογισμού 471.000,00€

Σε σχετική ανακοίνωσή του, ο Δήμος Αβδήρων αναφέρει:

Ένα σημαντικό έργο υποδομής για τον αγροτικό τομέα στο Δήμο Αβδήρων, συνολικού
προϋπολογισμού 471.000,00€, εντάχθηκε στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης – Π.Α.Α. 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Σύμφωνα με τη μελέτη του έργου προβλέπεται να γίνει η επέκταση του υπάρχοντος
αρδευτικού δικτύου στα αγροκτήματα των οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Σελέρου
του Δήμου Αβδήρων με παράλληλη αξιοποίηση των γεωτρήσεων της περιοχής.
Συγκεκριμένα θα γίνουν εργασίες επέκτασης του δικτύου με σωλήνες πολυαιθυλενίου,
προμήθεια και τοποθέτηση νέων σημείων υδροληψίας, προμήθεια και τοποθέτηση
αντλητικών συγκροτημάτων για την ανακαίνιση των γεωτρήσεων και συντήρηση των
οικίσκων για την προστασία των γεωτρήσεων. Τέλος θα γίνει η προμήθεια και
τοποθέτηση συστημάτων ελεγχόμενης άρδευσης από τη γεώτρηση με χρήση
ηλεκτρονικής κάρτας.
Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση του αρδευτικού δικτύου της περιοχής με τη
βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας του και η επίτευξη βέλτιστων
συνθηκών χρήσης για τους αγρότες της περιοχής.
Ευχαριστούμε τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ
κ. Παπαγιαννίδη Δημήτριο για τη συνεργασία και τη συμβολή του στη χρηματοδότηση
του έργου.