Ο Δήμος Ξάνθης ενημέρωσε ότι από 10 Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή μέχρι και
11 Μαρτίου 2023, ημέρα Σάββατο, θα πραγματοποιούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης
σε τμήμα της οδού Ανδρέου Δημητρίου, από την οδό Ανατολικής Θράκης
έως την οδό Αβέρωφ.

Οι εν λόγω εργασίες θα έχουν ως αποτέλεσμα την τροποποίηση της κυκλοφορίας στην
παραπάνω οδό, με διακοπή της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και εκτροπή αυτής στις παρακείμενες οδούς.