Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Ξάνθης από τις 07 Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη μέχρι και
09 Μαρτίου 2023, ημέρα Πέμπτη, θα πραγματοποιούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης
σε τμήματα της οδού 28ης Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα:
 Την Τρίτη 7 Μαρτίου 2023 στο τμήμα της οδού 28 ης Οκτωβρίου από την συμβολή της με
την οδό Μιχαηλίδη Τριαντάφυλλου μέχρι και την οδό Τζαβέλα.
 Την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023 στο τμήμα της οδού 28 ης Οκτωβρίου από την συμβολή της
με την οδό Τζαβέλα μέχρι και την οδό Κανάρη.
 Την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023 στο τμήμα της οδού 28 ης Οκτωβρίου από την συμβολή της
με την οδό Κανάρη μέχρι και την οδό Αβέρωφ.

Οι εν λόγω εργασίες θα έχουν ως αποτέλεσμα την τροποποίηση της κυκλοφορίας στην
παραπάνω οδό, με διακοπή της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και εκτροπή αυτής στις παρακείμενες οδούς.