Στην απόφασή του για τη λήψη μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας στην πόλη της Ξάνθης λόγω της πραγματοποίησης εκδηλώσεων στο πλαίσιο των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών 2023, ο Αστυνομικός Διευθυντής Πασχάλης Γιώρης αναφέρει:

Έχοντας υπόψη:

α) Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 16, 34, 52 παρ. 2, 103, 104 & 109 του Ν. 4530/2018 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ως ισχύει

β) Την με αριθμό 46 . 2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξάνθης

γ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

και

αποσκοπώντας στην ασφαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων στο πλαίσιο των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών 2023,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1ο

Εγκρίνουμε όπως πραγματοποιηθούν στην πόλη της Ξάνθης οι εν λόγω εκδηλώσεις, όπως αυτές περιγράφονται στην ανωτέρω (β) σχετική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξάνθης. Για το λόγο αυτό απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων, όπως και η στάση και η στάθμευση αυτών, τη ρύθμιση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τις Θρακικές Λαογραφικές Εορτές 2023 ως εξής:
Απαγόρευση και απόσυρση οχημάτων, την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2023 για τις ανάγκες της παιδικής καρναβαλικής παρέλασης, τμήματος της 28ης Οκτωβρίου από το ύψος της Φειδίου έως την πλατεία Δημοκρατίας από τις 11:00 έως το τέλος της εκδήλωσης. Σε περίπτωση κακοκαιρίας η παιδική καρναβαλική παρέλαση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 15:00.
Απαγόρευση και απόσυρση οχημάτων, το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2023 για τις ανάγκες της νυχτερινής καρναβαλικής παρέλασης, τμήματος της 28ης Οκτωβρίου από το ύψος της Φειδίου έως την πλατεία Δημοκρατίας από τις 18:30 έως το τέλος της εκδήλωσης.
Απαγόρευση και απόσυρση οχημάτων, την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2023 για τις ανάγκες της μεγάλης καρναβαλικής παρέλασης, της 28ης Οκτωβρίου (από το ύψος της Τζαβέλα) – πλατεία Δημοκρατίας -Βασιλέως Κων/νου – Βασιλίσσης Σοφίας (έως το ύψος της Έβρου), από τις 09:00 έως το τέλος της εκδήλωσης.
Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων, την Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2023, των οδών Βασιλέως Κων/νου και Βασιλίσσης Σοφίας (έως το ύψος της γέφυρας του Κοσύνθου), από τις 19:00 έως τις 03:00 για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών.
Η ισχύς των περιορισμών της κυκλοφορίας ορίζεται τις ημέρες και ώρες όπως αυτές αναφέρονται ανωτέρω και κατά τούτα τα χρονικά διαστήματα, να ληφθούν εκ των υπευθύνων όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων και της κυκλοφορίας των οχημάτων, με σκοπό την πρόληψη τροχαίου ατυχήματος ή κυκλοφοριακής συμφόρησης.
Η κίνηση όλων των οχημάτων να διεξάγεται από παράπλευρες οδούς. Εξαιρείται μόνο η κίνηση οχημάτων έκτακτης ανάγκης για άκρως σοβαρούς λόγους που άπτονται των αρμοδιοτήτων – καθηκόντων τους.
Άρθρο 2ο

α) Η απόφαση αυτή είναι προσωρινή και ισχύει για τα παραπάνω αναγραφόμενα χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τα ισχύοντα.

β) Η εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης, κατά λόγο και τόπο αρμοδιότητας. Η Υπηρεσία δύναται να προβεί σε επιπλέον ρυθμίσεις ή τροποποιήσεις, ανάλογα με τις συνθήκες και την έκβαση του γεγονότος.

γ) Οι παραβάτες της παρούσας, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 4530/2018 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» ως ισχύει.-