Το μέλλον της ενέργειας στην Ευρώπη πιθανότατα θα διαμορφωθεί, μέσα από έναν
συνδυασμό διαφορετικών μορφών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του φυσικού
αερίου, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πιθανώς και του υδρογόνου. Το
σίγουρο είναι ότι  φυσικό αέριο δεν πρόκειται να αντικαταστήσει πλήρως τους λέβητες
πετρελαίου στην Ευρώπη, καθώς οι κυβερνήσεις και οι καταναλωτές επικεντρώνονται
όλο και περισσότερο στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στην
προώθηση βιώσιμων ενεργειακών λύσεων.

Στην Ευρώπη λόγο της ενεργειακής κρίσης, θα υπάρξουν περισσότερες προσεγγίσεις
σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με χαμηλό αποτύπωμα σε άνθρακα,
συμπεριλαμβανομένου και του υδρογόνου. Από την άλλη το αέριο θα συνεχίσει να
παίζει μεγάλο ρόλο στο ενεργειακό μοτίβο, που πιθανότατα θα χρησιμοποιηθεί σε
συνδυασμό με άλλες πηγές ενέργειας. Το φυσικό αέριο θα συνεχίσει να παίζει τον
πρωτεύον ρόλο στο ενεργειακό σκηνικό της Ευρώπης και είναι απίθανο να
αντικαταστήσει τους λέβητες πετρελαίου. Πολλοί λοιπόν που ανταποκρίνονται σε
αυτή τη νέα πολιτική, έχουν αρχίσει και προσαρμόζονται στα καινούρια ενεργειακά
δεδομένα, αλλάζοντας το ενεργειακό τους προφίλ, εμπιστευόμενοι περισσότερο το
φυσικό αέριο. Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα τα περισσότερα
νοικοκυριά αντικαθιστούν τους κλασικούς λέβητες πετρελαίου με λέβητες αερίου.

Η εγκατάσταση ενός λέβητα αερίου για μία κατοικία είναι εύκολη υπόθεση και
σχετικά με  χαμηλό κόστος.

Δεν χρειάζεται να περάσουμε καινούργιες σωληνώσεις
στο σπίτι και η εγκατάσταση θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο τεχνικό. Για την
πολυκατοικία όταν υπάρχει κοινή θέρμανση ή αυτόνομη, η διαδικασία είναι λίγο
διαφορετική. Θα πρέπει πρώτα οι ιδιοκτήτες να πάρουν την έγκριση από την γενική
συνέλευση ιδιοκτητών της πολυκατοικίας, προκειμένου να αποσυνδεθούν από την
κεντρική θέρμανση πολυκατοικίας. Σε περίπτωση που δεν συγκλιθεί συμβούλιο, ο
ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να αποκόψει το διαμέρισμά του από την κεντρική
θέρμανση με εξειδικευμένο συνεργείο, χωρίς να προκαλέσει κάποια βλάβη στο
κεντρικό σύστημα της πολυκατοικίας. Σε αυτή την περίπτωση, οι ιδιοκτήτες του εγκαθιστούν λέβητες αερίου, έχουν το δικαίωμα να μη πληρώνουν κοινόχρηστα
θέρμανσης, χωρίς όμως να απαλλάσσονται από τη συντήρηση του κεντρικού λέβητα
της πολυκατοικίας, εφόσον αυτός χρησιμοποιείται από τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες.
Σίγουρα στο μέλλον, θα δούμε και άλλες αλλαγές στις ιδιοκτησίες, για την περεταίρω
εξοικονόμηση ενέργειας. Αρκετοί είναι αυτοί, που εγκαθιστούν στις κατοικίες τους
φωτοβολταϊκά  συστήματα, προκειμένου να απαλλαγούν από την κατανάλωση
ρεύματος.
Πλέον η ενεργειακή μετάλλαξη είναι δεδομένη και η μετάβαση σε πιο φιλικές πηγές
ενέργειας είναι μονόδρομος για τα περισσότερα νοικοκυριά. Ήδη μέχρι το 2035 τα
περισσότερα αμάξια στον κόσμο, περίπου το ένα τρίτο, θα έχουν  αντικατασταθεί με
ηλεκτρικά. Όλοι μαζί θα πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά σε αυτή την προσπάθεια,
μιας και το μέλλον ανήκει όχι μόνο σε εμάς αλλά στα παιδιά μας, στα οποία είμαστε
υποχρεωμένοι να παραδώσουμε ένα πιο καθαρό και υγειές περιβάλλον.