Ο Δήμος Ξάνθης γνωστοποιεί την απαγόρευση της εισόδου και της στάθμευσης
οχημάτων από την οδό Βασ. Σοφίας προς το χώρο στάθμευσης του Κολυμβητηρίου

για το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 10-02-2023 έως και την Κυριακή 26-02-2023, λόγω της εγκατάστασης και λειτουργίας του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, για την διασφάλιση της αποφυγής ατυχημάτων και απρόβλεπτων περιστατικών.