Από το Δήμο Ξάνθης έγινε γνωστό ότι την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023 κατά τις ώρες 08:30 έως 13:30, θα πραγματοποιηθούν εργασίες επί του δημοτικού οδικού δικτύου από τη συμβολή των οδών Μ. Ρεύματος με Πεσόντων Ηρώων έως τη συμβολή των οδών Βενιζέλου με Βλαχοπούλου. Οι εργασίες αφορούν στην αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων του δικτύου οδοφωτισμού του συγκεκριμένου οδικού τμήματος και πραγματοποιούνται από ανάδοχο εταιρεία.

Η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών θα έχει ως αποτέλεσμα την τροποποίηση της κυκλοφορίας στο παραπάνω οδικό τμήμα, με διακοπή της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένo χρονικό διάστημα και εκτροπή αυτής στις παρακείμενες οδούς.