Το θέμα της διαφοράς μεταξύ ΔΕΥΑΞ και Δήμου Νέστου για τα χρήματα που διεκδικεί ο γειτονικός Δήμος για τέλη ύδρευσης, απασχολεί ερώτηση που καταθέτει ο Σ. Μελισσόπουλος στο προσεχές δημοτικό συμβούλιο.

Αναλυτικά:

Στις 12 Ιουλίου 2021 καταθέσαμε αίτηση στον Πρόεδρο της ΔΕΥΑ Ξάνθης με την
οποία αναφέραμε τα εξής:
«Ενημερωθήκαμε από συνέντευξη σε τηλεοπτικό μέσο της Καβάλας, του Δημάρχου
Νέστου ότι: «Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Ξάνθης εκδίδοντας απόφαση κόλαφο για τη
ΔΕΥΑ Ξάνθης απέρριψε το σύνολο των ισχυρισμών της Ξάνθης και δικαίωσε το
σύνολο των ισχυρισμών του Νέστου και ότι όλο το οφειλόμενο ποσό των 600 και
χιλιάδων ευρώ που έχει βεβαιωθεί πρέπει να πληρωθεί και είναι αυτονόητο ότι το
ποσό αυτό που σταματάει τον Οκτώβριο του 2020 έχει και επόμενα κεφάλαια έως
σήμερα που μιλάμε».
Κατόπιν τούτων ζητούσαμε 1) να μας χορηγηθεί η αναφερόμενη δικαστική
απόφαση και 2) Να συγκληθεί εκτάκτως το ΔΣ της ΔΕΥΑΞ προκειμένου να
ενημερωθούν τα μέλη του Δ.Σ.

Στις 13 Ιουλίου 2021 λάβαμε απάντηση από τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑ Ξάνθης, κ.
Καμαρίδη, στην οποία μας δηλώνει πως η συνέντευξη του Δημάρχου Νέστου δεν
έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και δόθηκε προκειμένου να ικανοποιήσει
το ακροατήριο του Δήμου Νέστου, ενώ η ΔΕΥΑΞ δεν αναλώνεται σε άσκοπους
λεονταρισμούς και αγωνιώδεις ηρωισμούς.
Στην ίδια επιστολή ο κ. Καμαρίδης μας διαβεβαιώνει πως όταν ο Νομικός
Σύμβουλος της ΔΕΥΑΞ ολοκληρώσει την μελέτη της απόφασης και των δεδομένων
που προέκυψαν και δηλώσει πως είναι έτοιμος θα γίνει ενημέρωση του σώματος
αναλυτικά.
Έχοντας ήδη περάσει 15 μήνες κατά τους οποίους προφανώς ο νομικός σύμβουλος
δεν έχει ολοκληρώσει τη μελέτη της απόφασης και των δεδομένων και επομένως
κανείς πλην Λακεδαιμόνιων δεν γνωρίζει την επίμαχη δικαστική απόφαση και τις
συνέπειες που έχει αυτή για την επιχείρηση και για τους δημότες, στις 30/12/2022
αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ ένταλμα πληρωμής προς τη ΔΕΥΑ Νέστου το ποσό
701.913,44€ ΜΕ ΦΠΑ με την περιγραφή τέλη ύδρευσης.
Παρακαλούμε να μας απαντήσετε στα παρακάτω:
1. Ποια είναι η δικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί από το καλοκαίρι του
2021 και η οποία βρίσκεται σε κλειδωμένα συρτάρια;
2. Γιατί η απόφαση αυτή δεν έχει κοινοποιηθεί στα μέλη του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΞ εδώ
και 15 μήνες και με την ευθύνη ποιου;
3. Τι έχει αποφασίσει το δικαστήριο όσον αφορά τη δικαστική διαμάχη μεταξύ των
δύο ΔΕΥΑ;
4. Τι αφορά το ποσό των 701.913,44 ευρώ που σύμφωνα με το ένταλμα
πληρωμής έχει πληρωθεί στη ΔΕΥΑ Νέστου;
Επιπρόσθετα ζητούμε να κοινοποιηθεί η επίμαχη δικαστική απόφαση στους
επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου να εισαχθεί ως θέμα συζήτησης και να παραστεί ο νομικός σύμβουλος
της ΔΕΥΑ Ξάνθης, προκειμένου να ενημερώσει το σώμα και να απαντήσει στα
πολλά ερωτήματά μας.