Εκτός λειτουργίας βρίσκεται ο κόμβος φωτεινής σηματοδότησης στη συμβολή των
οδών Γηροκομείου-Εθελοντή Αιμοδότη και Ηλιουπόλεως, λόγω τεχνικού
προβλήματος που προκλήθηκε το μεσημέρι, ανακοίνωσε ο Δήμος Ξάνθης.

Οι οδηγοί θα πρέπει να είναι προσεκτικοί έως ότου το εξουσιοδοτημένο συνεργείο
συντήρησης και επισκευής της εγκατάστασης του συγκεκριμένου κόμβου από το
Ηλεκτρομηχανολογικό Τμήμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Ξάνθης, αποκαταστήσει τη βλάβη, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου.