Ενώ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια αντλία λίμνης χωρίς φίλτρο, κάθε σύστημα φιλτραρίσματος νερού, βασίζεται σε μία κατάλληλη αντλία, για να λειτουργήσει σωστά και επαρκώς. Έτσι, αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε κάποιο φίλτρο στη λίμνη του κήπου σας, τότε θα πρέπει να επιλέξετε την καλύτερη αντλία, για το συγκεκριμένο σύστημα.

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι αντλιών: αυτές που είναι κάτω από την υγρή επιφάνεια και αυτές που στεγάζονται εκτός της λίμνης, αλλά κοντά της.

Οι υποβρύχιες αντλίες, χρησιμοποιούνται συχνά για τη δημιουργία σιντριβανιών και άλλων σχετικά μικρών υδάτινων στοιχείων, που βρίσκονται μέσα στη λίμνη. Μπορούν ακόμη και να χρησιμοποιηθούν για την κυκλοφορία του νερού σε μικρά βράχια, για να δημιουργήσουν το εφέ ενός καταρράκτη. Είναι εύκολες στην εγκατάσταση και στη λειτουργία τους και δεν χρειάζονται κάποια προετοιμασία. Οι περισσότερες διαθέτουν ένα σύστημα, για να αποτρέπουν την αναρρόφηση ψαριών και απορριμμάτων. Είναι σημαντικό όμως να τονίσουμε, πως αυτό το σύστημα σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί φίλτρο.

Οι αντλίες που βρίσκονται έξω από την επιφάνεια του νερού, είναι πιο ισχυρές και συνήθως πολύ μεγαλύτερες και ακριβότερες από τις πιο απλές αντλίες. Εάν επιθυμείτε να αντλήσετε νερό από οποιαδήποτε απόσταση, για να δημιουργήσετε ένα ρυάκι ή έναν εκτεταμένο καταρράκτη, τότε θα χρειαστείτε μια αντλία νερού επιφανείας https://www.emboridis.gr/gennitries-antlies/antlies-nerou.

Όταν πρόκειται να συνδέσετε μια αντλία με ένα σύστημα φιλτραρίσματος, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η αντλία και το φίλτρο είναι συμβατά και ότι η ισχύς της αντλίας είναι κατάλληλη, για τον όγκο του νερού της λίμνη σας. Μπορείτε να εκτιμήσετε την καταλληλόλητα, ελέγχοντας την απόδοση της αντλίας, η οποία δίνεται σε γαλόνια (ή σε λίτρα) ανά ώρα.

Εάν θέλετε να έχετε μία αντλία που θα τροφοδοτεί ένα σιντριβάνι, θα πρέπει να λάβετε υπόψη τις ζημιές που μπορεί να προκαλέσει το νερό, που εκτοξεύεται από το σιντριβάνι. Όσο μεγαλύτερο είναι το μέγιστο ύψος που φτάνει το νερό του σιντριβανιού, τόσο πιο ψηλά θα εκτοξεύεται το νερό στον αέρα.

Εάν τοποθετείτε την αντλία κυρίως για λόγους φιλτραρίσματος, θα πρέπει πρώτα να αναρωτηθείτε αν σκοπεύετε να αφήνετε την αντλία να λειτουργεί συνεχώς. Αυτό είναι μεγάλης σημασίας, όταν πρόκειται για βιολογικά φίλτρα, που πρέπει να λειτουργούν συνεχώς, για να είναι αποτελεσματικά.

Ενώ η πλειονότητα των αντλιών λίμνης λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα και με κάποια γεννήτρια ρεύματος https://www.emboridis.gr/gennitries-antlies/gennitries, η αυξανόμενη τάση προς την ηλιακή ενέργεια, έχει οδηγήσει σε αύξηση των ηλιακών αντλιών όλων των ειδών.