Παράρτημα στην Ξάνθη διαθέτει πλέον το ΕΝΑ-Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών.

Πρόκειται για το think tank που αναπτύσσει με τη δράση, τις μελέτες και τις αναλύσεις του το θεωρητικό υπόβαθρο για ένα προοδευτικό, αριστερό κίνημα ιδεών για την αλλαγή της κοινωνίας και την ανάπτυξη πολιτικών σε αυτή την κατεύθυνση. 

Το παράρτημα της Ξάνθης,στην οδό Βόγδου,  το πρώτο που ιδρύεται εκτός Αθηνών, θα καλύπτει την περιοχή της Αν. Μακεδονίας και Θράκης  και θα απευθύνεται σε ευρύτερες προοδευτικές δυνάμεις, πολίτες και νέο κόσμο και επιδιώκει να συμβάλλει, με όρους αλληλεγγύης και συλλογικής δράσης, στο μετασχηματισμό της κοινωνίας, της οικονομίας και στην ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής.

Τι είναι το ΕΝΑ Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών

Σε μια περίοδο κατά την οποία οι κοινωνικοί και πολιτικοί θεσμοί λειτουργούν σε συνθήκες γενικευμένης οικονομικής, κοινωνικο-πολιτικής και πολιτισμικής κρίσης, οι παραδοσιακοί θεσμοί της δημοκρατίας και της πολιτικής αμφισβητούνται και τα υπάρχοντα πολιτικά υποκείμενα υφίστανται την απαξίωση της κοινωνίας.

Προκύπτει επομένως η ανάγκη για μορφές συλλογικής δράσης που θα υπερβαίνουν με δημιουργικό τρόπο την κρίση εκπροσώπησης στον ελληνικό δημόσιο χώρο και θα αποκαθιστούν την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους κοινωνικούς και πολιτικούς φορείς.

Το ΕΝΑ αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως ένα μέρος ενός ευρύτερου, προοδευτικού και αριστερού κινήματος ιδεών για την αλλαγή της κοινωνίας. Δε θα περιοριστεί στο να ανακυκλώνει ένα αποστειρωμένο θεωρητικό υλικό που αφορά στους λίγους, αλλά αντιθέτως θα επιχειρήσει να εμπνεύσει τους πολλούς, να ενεργοποιήσει την κοινωνία στο μέτρο που του αναλογεί.

Το ΕΝΑ είναι ένα ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ερευνητικό κέντρο. Αποτελεί ένα βήμα ελεύθερου διαλόγου και ένα χώρο δημιουργίας και διάδοσης εναλλακτικών ιδεών με τελικό στόχο το μετασχηματισμό τους σε εφαρμόσιμες θεωρίες και πολιτικές τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Στη Διοίκηση και το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο συμμετέχουν γνωστοί παράγοντες της πολιτικής και της επιστημονικής κοινότητας καθώς και ερευνητές σε διάφορα πεδία άσκησης πολιτικής.