Μέσω προγραμματικής σύμβασης με αναπτυξιακή επιχειρεί ο Δήμος να ανακτήσει τη νομιμότητα για το υπόγειο δημοτικό πάρκινγκ, που παραμένει κλειστό από το 2016, ώστε κάποια στιγμή στο μέλλον να επαναλειτουργήσει.

Σε σχετική ανακοίνωση, ο Δήμος Ξάνθης αναφέρει:

Ο Δήμαρχος Ξάνθης Μανώλης Τσέπελης υπέγραψε την Προγραμματική Σύμβαση με
τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή ΑΕ» που
περιλαμβάνει τη σύνταξη των αναγκαίων μελετών και τη λήψη των απαιτούμενων
εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων, για την αποκατάσταση της λειτουργίας του
Διώροφου Κλειστού Υπόγειου Δημοτικού Πάρκινγκ της οδού Κ. Μπένη του Δήμου
Ξάνθης.

Το υπόγειο δημοτικό πάρκινγκ θα διαθέτει από 100-120 θέσεις στάθμευσης,
προβλέψεις για θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ και θα συμβάλει καθοριστικά στην
κυκλοφοριακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση της πόλης.
Να σημειωθεί ότι ο σταθμός αυτοκινήτων λειτούργησε έως το 2016 οπότε
ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του.

Η εκπόνηση των απαιτούμενων τεχνικών μελετών είναι αναγκαία, καθώς για να
εκδοθεί η άδεια λειτουργίας του σταθμού, πρέπει αρχικά να γίνει επικαιροποίηση –
τροποποίηση των εγκεκριμένων μελετών της οικοδομικής άδειας, η οποία εκδόθηκε
για την κατασκευή του, λόγω τροποποιήσεων που έχουν επέλθει σε αυτές κατά τη
διάρκεια των ετών. Επιπλέον, πρέπει να εκπονηθούν νέες μελέτες που απαιτούνται
τόσο για την αποκατάσταση των φθορών του κτιρίου, λόγω αχρησίας, όσο και για
την προσαρμογή του σταθμού στις νέες προδιαγραφές όπως ισχύουν σήμερα.
Προκειμένου να αδειοδοτηθεί εκ νέου ο υπόγειος σταθμός αυτοκινήτων, απαιτείται
η λήψη όλων των απαραίτητων εγκρίσεων – αδειοδοτήσεων από τους αρμόδιους φορείς, ώστε μετά την ολοκλήρωση του έργου ο Δήμος Ξάνθης να προβεί στην
επαναλειτουργία του σταθμού.

«Η αξιοποίηση της υποδομής του υπόγειου δημοτικού πάρκινγκ αποτελεί
προτεραιότητα για τη διοίκησή μας, στο πλαίσιο της πολιτικής μας για τη βιώσιμη
κινητικότητα και την παροχή δημόσιων χώρων στάθμευσης στο κέντρο της πόλης. Η
επαναλειτουργία του θα ανακουφίσει τους δημότες και τους επισκέπτες από το
χρόνιο και μεγάλο πρόβλημα της στάθμευσης, θα δώσει νέα πνοή ενισχύοντας το
παραδοσιακό εμπορικό κέντρο και θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της
περιοχής, αλλάζοντας την εικόνα και τη φυσιογνωμία της», τόνισε ο Δήμαρχος
Ξάνθης.