Αθήνα, 1η Δεκεμβρίου 2022 – Υλικοτεχνικό εξοπλισμό προσέφερε η εταιρεία Japan Tobacco International στην Πυροσβεστική Υπηρεσία της Βιομηχανικής Περιοχής (Π.Υ. ΒΙ.ΠΕ. Ξάνθης) στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας που με συνέπεια υλοποιεί στην περιοχή, συμβάλλοντας εν προκειμένω στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της υπηρεσίας.

Η JTI έχει πολύ ψηλά την ασφάλεια στη «βιώσιμη ατζέντα» της και εφαρμόζει με μεγάλο αίσθημα ευθύνης κανόνες προστασίας και πυρασφάλειας του προσωπικού της στο εργοστάσιό της στην Ξάνθη.

Η σημερινή προσφορά της JTI του υλικοτεχνικού εξοπλισμού στην ΒΙ.ΠΕ. Ξάνθης έρχεται ως έμπρακτη αναγνώριση της πολύτιμης προσφοράς και του έργου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην ασφάλεια της Βιομηχανικής περιοχής και ως ελάχιστη ένδειξη της ευγνωμοσύνης της προς τους ανθρώπους που στελεχώνουν την υπηρεσία για την άοκνη προσπάθειά τους με στόχο την προστασία των κατοίκων της περιοχής.