Να στελεχωθούν άμεσα με μόνιμο προσωπικό τα Διαγνωστικά Εργαστήρια του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης ζητούν με ερώτηση στο αρμόδιο Υπουργείο Βουλευτές του ΚΚΕ. Αναλυτικά η ερώτηση:

Η τραγική και συνεχώς επιδεινωμένη υποστελέχωση των διαγνωστικών εργαστηρίων του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης, έχει οδηγήσει στην πλήρη εργασιακή εξουθένωση των εργαζομένων και στην υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του προσωπικού.

Συγκεκριμένα, από τις 28 προβλεπόμενες οργανικές θέσεις για τις κατηγορίες ΤΕ και ΔΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, τυπικά καλύπτονται οι 21 και ουσιαστικά οι 19. Συνυπολογίζοντας 2 άτομα με προσωποπαγείς θέσεις, 2 άτομα επικουρικό προσωπικό και 4 άτομα μέσω ΟΑΕΔ, η δυναμικότητα του τμήματος ανέρχεται στα 27 άτομα. Όμως, κατά την πανδημία, που θα έπρεπε να ενισχυθεί το έμψυχο δυναμικό των εργαστηρίων, λόγω του συνεχώς αυξανόμενου φόρτου εργασίας και πληθώρας εξετάσεων, αντιθέτως αποδυναμώθηκε, καθώς 5 εργαζόμενοι βγήκαν σε αναστολή εργασίας λόγω μη εμβολιασμού τους για τον Covid, 2 υπάλληλοι βρίσκονται σε μακροχρόνια αναρρωτική άδεια και 3 συνταξιοδοτήθηκαν.

Συμπερασματικά, ο αριθμός των ενεργών υπαλλήλων ανέρχεται στα 17 άτομα, τα οποία καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες όλων των εργαστηριακών τμημάτων, αιματολογικού, βιοχημικού, μικροβιολογικού, ανοσολογικού, της γραμματείας των εργαστηρίων, του παθολογοανατομικού, αλλά και να εκτελέσουν καθημερινά τις αιμοληψίες τόσο στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία όσο και στις κλινικές του νοσοκομείου, καλύπτοντας συγχρόνως τις εξαντλητικές βάρδιες του κυκλικού ωραρίου.

Το πρόβλημα δυστυχώς εντάθηκε μετά τις τελευταίες οδηγίες του ΕΟΔΥ, σύμφωνα με τις οποίες κλείνουν οι κλινικές covid και οι ασθενείς μεταφέρονται στις κλινικές των νοσοκομείων, με αποτέλεσμα το προσωπικό των εργαστηρίων του νοσοκομείου μας να επιφορτίζεται με την εκτέλεση πενταπλάσιου αριθμού αιμοληψιών.

Το ελλιπές προσωπικό υπερβάλλει εαυτόν για να ανταπεξέλθει στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των τμημάτων με τη δυνατότητα λήψης κάθε είδους αδειών και ρεπό ανέφικτη ή εντελώς ανεπαρκή για την ξεκούραση και την ανάκτηση δυνάμεων, καθώς η υποστελέχωση δυσχεραίνει την κάλυψη των βαρδιών του κυκλικού ωραρίου και οδηγεί σε αδυναμία κατάρτισης εβδομαδιαίου προγράμματος. Ενδεικτικά αναφέρουμε πώς για τις φετινές καλοκαιρινές διακοπές επετράπη στο εν λόγω προσωπικό η χορήγηση μόλις μιας εβδομάδας κανονικής άδειας.

Η ζοφερή αυτή κατάσταση πέρα από την συσσώρευση ημερών άδειας, ακόμη και από το 2021, προκαλεί την εξουθένωση του προσωπικού, τη σωματική και ψυχική του κατάπτωση, με ο,τι αυτό συνεπάγεται για τη σωστή κι εύρυθμη λειτουργία των εργαστηρίων αλλά και για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σε αυτά.

Με βάση τα παραπάνω ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση για την άμεση στελέχωση των διαγνωστικών εργαστηρίων του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης, με όλες τις αναγκαίες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των κλάδων και ειδικοτήτων;

Οι Βουλευτές

Δελής Γιάννης

Στολτίδης Λεωνίδας