Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.»  ενημερώνει για τη λειτουργία του Μετωπικού Σταθμού Διοδίων από 10/11/2022 .Το τέλος διοδίων του νέου σταθμού διοδίων είναι : 

       ΚΑΤ 1 ΚΑΤ 2       ΚΑΤ 3 ΚΑΤ 4  
Μ.Σ.Δ.    Καβάλας 1,00 € 1,40 € 3,50 € 4,90 €

 

Επίσης, ενημερώνει ότι, με την θέση σε λειτουργία του Μετωπικού σταθμούα διοδίων Καβάλας αναπροσαρμόζεται (μειώνεται) το τέλος διοδίων των γειτονικών  Μετωπικών σταθμών διοδίων Μουσθένης και Ιάσμου.

ΚΑΤ 1 ΚΑΤ 2       ΚΑΤ 3 ΚΑΤ 4  
Μ.Σ.Δ. Μουσθένης                                                         Από :            1,70 € 2,40 € 6,00 € 8,40 €
Σε :                        1,10 € 1,60 € 4,00 € 5,60 €
                                                                                       
Μ.Σ.Δ. Ιάσμου                                                                Από :                      1,30 € 1,90 € 4,80 € 6,70 €
Σε:                                      1,00 € 1,40 € 3,50 € 4,90 €

Η ΕΟΑΕ από τον Ιανουάριο του 2021, εφαρμόζει εκπτωτικά πακέτα για τους χρήστες  του αυτοκινητοδρόμου που είναι συνδρομητές του ΕgnatiaΡass, αναφέρει το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων της «Εγνατία Οδός ΑΕ