Την Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί η 3 η Ανοιχτή Διαβούλευση, στο
πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου
Ξάνθης.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής:
11: 00 – 11:05 Χαιρετισμός – Τοποθέτηση Δημάρχου
11:05 -11:15: Εισήγηση στο Σχέδιο Δράσης, Διευθυντής Τομέα Τοπικής
Αυτοδιοίκησης εταιρείας Διαδικασία Α.Ε., Γιώργος Κουμπαράκης
11:15 – 11:30: Τελικό Όραμα, Προτεραιότητες & Στόχοι ΣΒΑΚ, Ευθυμία Κουρμπά
11:30 – 11:45: Σχέδιο Δράσης ΣΒΑΚ, Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π., Θάνος Βλαστός
11:45 – 12:15 Ανοιχτή συζήτηση

Η διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί μέσω του συνδέσμου:

https://us02web.zoom.us/j/89188306621?pwd=S2V4MFVKNUtIWGFFWitobGowWH
d1dz09