Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος αποτέλεσε μια περίοδο βαθιάς και πολύπλευρης κρίσης, η
οποία επηρέασε σε σημαντικό βαθμό τις τοπικές κοινωνίες. Η ταχεία κατάληψη της Ελλάδας
από τα γερμανικά στρατεύματα τον Απρίλιο του 1941 σηματοδότησε την έναρξη μιας
περιόδου ιδιαίτερα σκοτεινής για την περιοχή, η οποία διήρκησε για ένα χρονικό διάστημα 3,5 χρόνων μέχρι την Απελευθέρωση το φθινόπωρο του 1944.

Με αφορμή την επέτειο της 28 ης Οκτωβρίου του 1940 η αστική μη κερδοσκοπική
εταιρεία «Ιστοριοτοπίες» θα πραγματοποιήσει την Κυριακή στις 30/10/2022 μια ιστορική
περιήγηση με θέμα την περίοδο του ελληνοϊταλικού πολέμου και της γερμανοβουλγαρικής
κατοχής στην πόλη της Ξάνθης. Στο πλαίσιο αυτής της περιήγησης θα περπατήσουμε σε
διάφορα σημεία της πόλης, τα οποία συνδέονται στενά με τα γεγονότα και τις εξελίξεις αυτής
της περιόδου. Με τον τρόπο αυτό θα μας δοθεί η δυνατότητα να συζητήσουμε για την
πολιτική που εφάρμοσαν οι βουλγαρικές αρχές κατοχής στην περιοχή, να προσεγγίσουμε
ορισμένα φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στην κοινωνία της κατοχικής Ξάνθης, όπως η
Αντίσταση, η Συνεργασία, η μαύρη αγορά, να ιχνηλατήσουμε το κοινωνικό τοπίο της
καθημερινότητας και να ανασυστήσουμε όψεις της εμπειρίας των ανθρώπων που βίωσαν
αυτή την ιδιαίτερα ταραγμένη εποχή. Η περιήγηση θα πλαισιωθεί με πλούσιο αρχειακό και
φωτογραφικό υλικό εκείνης της περιόδου.

Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2022, ώρα 11:30 π.μ.
Κόστος συμμετοχής: 5 ευρώ
Υπεύθυνος περιήγησης, δηλώσεις συμμετοχής: Δημήτρης Καλογιαννίδης, ιστορικός –
υποψήφιος διδάκτορας ΔΠΘ (6976266393)
Διοργάνωση: Ιστοριοτοπίες