Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση «Οι νέες χρηματοδοτήσεις για την Έρευνα και Καινοτομία κατά την περίοδο 2021 – 2027», που διοργανώθηκε από τη θερμοκοιτίδα επιχειρηματικότητας “Thinc” Thrace incubator σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Κεντρικός ομιλητής και συντονιστής της συζήτησης που ακολούθησε ήταν ο Αθανάσιος Κυριαζής, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2022, στις εγκαταστάσεις της Thinc στην Ξάνθη.
Οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία καθώς και τις δράσεις της Περιφέρειας και του Πανεπιστημίου  για την υποστήριξη της καινοτομίας.