Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.»  ενημερώνει για τη λειτουργία των Πλευρικών Σταθμών Διοδίων  σε Αγίιο Ανδρέα (Δυτικός Κλάδος) και Άσπρα Χωμάτα.

ΠΣΔ Αγίου Ανδρέα (Δυτικός Κλάδος) στη Χ.Θ. 456+300 του κύριου άξονα       από 21/09/2022

ΠΣΔ Ασπρων Χωμάτων Κλάδος 1  στη Χ.Θ. 478+300 του κύριου άξονα          από 28/09/2022

ΠΣΔ Ασπρων Χωμάτων Κλάδος 2 στη Χ.Θ. 478+300 του κύριου άξονα           από 28/09/2022

Το τέλος διοδίων των ανωτέρω νέων Σταθμών Διοδίων είναι :

       ΚΑΤ 1 ΚΑΤ 2 ΚΑΤ 3 ΚΑΤ 4  
ΠΣΔ    Άσπρων Χωμάτων (Κλάδος 1) 0,20 € 0,30 € 0,80 € 1,10 €
ΠΣΔ    Άσπρων Χωμάτων (Κλάδος 2) 0,20 € 0,30 € 0,80 € 1,10 €
ΠΣΔ   Αγίου Ανδρέα (Δυτ. Κλάδος) 0,30 € 0,40 € 1,00 € 1,40 €

 

Επίσης ενημερώνει ότι  από τον Ιανουάριο του 2021, εφαρμόζονται από την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» εκπτωτικά πακέτα για τους χρήστες του αυτοκινητοδρόμου που είναι συνδρομητές του ΕgnatiaΡass